Tổng kết công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2015

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi các Bộ, ngành thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm (UBQG); UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổng kết công tác năm 2015 và công tác thi đua khen thưởng 5 năm giai đoạn 2011-2015.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch UBQG, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành thành viên UBQG; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2015 về cơ quan thường trực (Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) và Văn phòng Chính phủ trước ngày 31/12/2015 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn, thống nhất với các cơ quan, địa phương thực hiện việc bình xét, đề xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm giai đoạn 2011-2015 trình Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen theo quy định.

Nhật Thy