Thí điểm bổ sung chức năng, nhiệm vụ điều trị nghiện ma túy tự nguyện

Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội số IV Hà Nội và Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội số VI Hà Nội trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ được thí điểm bổ sung chức năng, nhiệm vụ điều trị nghiện ma túy tự nguyện.

Điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho người nghiện ma túy
Theo UBND thành phố Hà Nội, hai trung tâm này được bổ sung thêm chức năng chữa trị, tổ chức giáo dục dạy nghề và hướng nghiệp cho các đối tượng nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS và điều trị người nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. Đối tượng phục vụ của Trung tâm là các đối tượng nghiện ma túy có nhu cầu được tự nguyện cai nghiện.

Trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại, tổ chức chữa bệnh, phục hồi sức khỏe, chăm sóc, quản lý, tư vấn cho các đối tượng nghiện ma túy, bị nhiễm HIV/AIDS theo quy trình quy định; Tổ chức, cung cấp dịch vụ tư vấn, khám và điều trị người nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; Tổ chức cho các đối tượng lao động trị liệu, lao động sản xuất hướng nghiệp.

Bên cạnh đó, trung tâm liên kết với các cơ sở dạy nghề ở địa phương tổ chức dạy nghề phù hợp với điều kiện của Trung tâm và trình độ của từng đối tượng; Tổ chức giáo dục pháp luật, đạo đức rèn luyện thể chất, phục hồi hành vi nhân cách, thể dục thể thao, dạy văn hóa cho các đối tượng; Hướng dẫn, tư vấn cho đối tượng, gia đình về cai nghiện, chữa trị, quản lý, giáo dục người nghiện ma túy…
Thúy Vân